Действующее вещество

Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин (Isoniazid + Pyrazinamide + Rifampicin)

Аналоги по АТХ

J04AM05 Рифампицин + пиразинамид + изониазид

Фармакологическая группа