!,

02.12.2011

, . 2011. ® .

, ( ) ( ), - . 2011, — -.

, , , . -.

: - /. . . . ( ) (-)

®: - /., . .. (*) (Bayer Schering Pharma AG)

: . - /. (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . /- / / . (*) (Hemofarm)

®: - /., - /., . .. (Nycomed)

: - / . ( )

: - /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: - /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

-: - /. ( ) (Hemofarm)

- : - /. ( + []) (Hemofarm)

® : - /. ( + []) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

® : - /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

® -: - /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: - / . (*)

: - / / . (*)

: . /- / . ( *)

: - / . ( *)

® : . .. ./. ( ) (Bayer Schering Pharma AG)

-: - / . ( *)

®: /. ., /. . (*) (Bayer Consumer Care AG)

® : /. . (* + *) (Bayer Consumer Care AG)

® : .

®: /. ., - /. . . (-) (EGIS Pharmaceuticals Plc)

: . ., . .. ./. (*)

-: . . (*)

-: . ., . . ./. .. (*)

®: . (- [ + ]) (Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.)

: - /. (*)

: - /. . . ( )

®: . ... (* + *) (Ranbaxy)

-: - /. (*)

- : - . . (*)

®: - / / . (*)

: - /. . (*) (Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.)

®: . (*, . )

: . (*) (Nycomed)

: - /. (, . , , -®)

-: . ... (*)

: . - /. (*) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . /. ( [ ]) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . /. ( [ ]) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: . /- / / . (*)

: . .. ./. (Mucos Pharma GmbH & Co.)

-200: - /. (, . , , -®)

: - /. () (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: - / . (*) (Bayer Schering Pharma AG)

: . ... (*)

®: . /- / . ( )

®: - /. . (*)

: - /. () (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: - /. (, . )

: - / . ( *, . ®)

-: - /. ( + + + + + -8 .)

: - /. ( *)

: - /. (* [.. 35000-45000])

10%: - /. (, . , , -®)

6%: - /. (, . , , -®)

-: - /. ( ) (Hemofarm)

-: - /. (, . , , -®)

: - /. () (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: - /. ()

: - / . (, . )

-: - / . (, . )

: - /. () (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . ( ) (PRO.MED.CS Praha a.s.)

: . /- / . (*)

®: ( *, . ® )

: . .. (*)

: . (*)

40: - /. (* [.. 35000-45000])

®: /. . (* + *, . ® )

®: - /. . ., - / . ( ) ()

: /. .

®: - ()

®: . - /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: . / . (*, . )

®: - / / . (*)

: . /- /. (*)

: - / / . (*)

®: . . (*)

®: (*)

-20: - /. ( )

®: . .. (*) (KRKA)

®: - / / ., , . /. (*)

® : . (Nestlé)

® : . (Nestlé)

® : . (Nestlé)

: /. . (* + *)

: . - /. (*) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: /. . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: - / . ( ) (Biotest Pharma)

: . /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: - /. ( ) (Biotest Pharma)

: - /. (Serumwerk Bernburg AG)

®: - /. (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

® : . /. ( + [ + + ]) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

® : . /. ( + [ + + ]) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: . ... ( + ) (Nycomed)

: . - /. (*) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: - / / . (*)

®: - / ., . .. (*) (Ranbaxy)

®: . ... ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: . - /. (*)

® : . ... . (*) (Ranbaxy)

®: . /- / . (*)

®: . /- / / . (*)

®: . /- /., . /. , . .. (*) (Abbott Laboratories)

® : . ... . (*) (Abbott Laboratories)

®: - / . ( *) ( «- »)

® : .

: - /., . (*)

: /. . ( + + ) (Merz Pharma GmbH & Co. KGaA)

®: . /- / /. . (*)

®: - / ., . (*) ( «- »)

®: . ... () (Bayer Schering Pharma AG)

®: . /- / / ., . .. (*) (Nycomed)

: . /- /. (*) (Novartis Pharma)

: - /. .

®: - / / ., . .. (*)

® : - /., . ... (*) (Dr. Reddy´s Laboratories Ltd.)

®: . /- / / . (*, . )

®: . () ()

/ 10%: . /. ( , . , , )

/ 20%: . /. ( , . , , )

: . /- / / . (*)

: (*)

®: . .. ./. ( *) (Novartis Pharma)

®: . /- / / . (*)

: - /. (*)

: - /. (*)

: - /. (*)

: - /. ( + + + )

: - / / ., . (*)

®: . ... (*)

-: - /. (*)

®: ., . /. ., . , ., . ( ) ()

®: - /. . () ( )

: - /. ()

: . .. . ()

: . /. (Doctor Falk Pharma GmbH)

: . /- /. ( ) (Sopharma AD)

®: - /. (*)

: - / / . ( )

: - /. ( B ) (Biotest Pharma)

: . /- /. ()

: - /. ( ) (Biotest Pharma)

®: - / / . (*)

: - /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: - / . ( *)

: . - /. ()

: - /. (*)

-: - /. (*)

®: . ... (*) (KRKA)

®: . .. (*) (Ranbaxy)

: . /- / . ( *)

: (*)

: - /. . .

®: - / / . (*)

: . /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . . . ... (*)

®: . /- / / . (*, . )

: . ... (* + *) (Hemofarm)

: - /. ( [IgG+IgA+IgM]) (Biotest Pharma)

: - /. ( *)

®: . (Nestlé)

® AF : . (Nestlé)

® : . (Nestlé)

: . - /. ()

: . /.

-: . ... (*)

: /. . (Serumwerk Bernburg AG)

®: , - / / . (*)

®: . ... (*) ( «- »)

®: . ... (*) (Dr. Reddy´s Laboratories Ltd.)

20: - / . ( )

- 148 : - /. ( + + + + )

- 148 5% : - /. ( + + + + + )

-: - /. . (-, . ®)

: - /. (* [.. 50000-70000] )

: . (*) (Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.)

®: (*)

®: - / . ( *) (Bayer Schering Pharma AG)

: - /. (*)

: . / . (*) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

1%: - /. ()

: - / . ( *)

: - /. ( [ + + + ])

®: - /. ( ) ()

® : ( *) (Krewel Meuselbach GmbH)

®: . / . (*, . )

®: - / / . (*)

: - / / ., . .. (*)

: - /. (* [.. 30000-50000] + + )

C : - /. (* [.. 30000-40000] + )

-40: - /. (* [.. 35000-45000])

®: - /. (* [.. 35000-45000])

®: - /. ( + + + + + ) (-)

130: - /. (, . , , -®)

200: - /. (, . , , -®)

® : . (Nestlé)

® : . (Nestlé)

® 10%: - /. (, . , , -®)

-: - /. ( + + + + )

®: - / / . (-2 ) ()

®: . /- / . (*, . )

ANKAFERD BLOOD STOPPER: . .

® ®: . . ., - (*) (Novartis Pharma)

: . /. (*) (Abbott Laboratories)

: - / / ., . (*)

®: . ()

®: ., . . (*) (Novartis Pharma)

: . /. ( ) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: . /- /. ( [ ]) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: - /. ( + + + + + ) (-)

ANKAFERD BLOOD STOPPER: /. .

ANKAFERD BLOOD STOPPER: - /. .

® 6%: - /. (, . , , -®)

: (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

: (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: - /., . .. (*) ( «- »)

®:

10: - /. (, . , , -®)

: . .. (*)

: . /- / ., . - /. (* + *)

: . . /. (* + *)

: . /- / . ( *)

: . /- . .

®: - /. (*) (Novartis Pharma)

: - /. . .

®: - / . ( *)

: ., - /., . . (*)

-®: . (*)

: - /., . (*)

®: , - /., . . (*)

®: - /. (*)

: - / . ( *)

® 500000: - /. (*)

®: . (*) ( )

®: . /- / / ., . /. , . .. (* + *) (Bagó Group)

®: - /. (*) (Bayer Schering Pharma AG)

: - /. ( )

: . /- /. (*) (Medac)

: . ()

: (*) (Nycomed)

: . ( )

: - / / . (*, . )

: . - /. (*) (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

-: -

: . .. ./. (Mucos Pharma GmbH & Co.)

: . /. - (*)

: - / . ( *)

: - / . ( *)

® : . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

® : . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

® : . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

® : . (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

® : . .. . (*) (KRKA)

: . /. (*)

: - / / . (*)

®: . () ()

-®: - /. () (Fresenius Kabi Deutschland GmbH)

®: - /. ( , . , , -, ® , ® -, -, ®, )

: ., . /. , . ... (*) (Hemofarm)

: . ( )

®: . /- / / ., . /- / . (*)

: . /- / / . (*)

-: . /- / / . (*)

®: . /- / / . (*)

®: . /- / . (*)

: . /- / / . (*)

®: . /- / / . (*)

®: . /- / / . (*)

-: . /- / / . (*)

®: . /- / / . (*, . )

®: . /- / / . (*)

®: . - /., - /. (*, . ® )

: - /. (*, . ® )

® : . .. . (*) (Ranbaxy)

® : . .. (* + *) (Ranbaxy)

®: - / . (*) (Nycomed)

®: /. ., /. . ()

: . ... (*) (EGIS Pharmaceuticals Plc)

®: . ... (*) (-)

: . .. (*)

: - /., . ... (*) (Ranbaxy)

®: - / / . (*) (-)

®: /. . . (* + *)

: . /-

®: - / / . ( *)

®: - / / . ( *, . ®)

®: - / / . ( *) ( )

® : - / . () ( «- »)

® : . () ( «- »)