!,

02.12.2011

, . 2011. ® .

, ( ) ( ), - . 2011, — -.

, , , . -.

®: . /- / ., . .. (*)

: - /. . . . ( ) (-)

®: - /., . .. (*) (Bayer Schering Pharma AG)

: /. ., /. ., /. . ., . /. . ( *) (Intendis)

: . /- / / . (*) (Hemofarm)

: . (*) ( . ..)

: . (*, . )

: . (*, . )

®: . (*, . )

: . (*, . )

: . (*)

®: /. . (*)

® : /. . (* + *)

® : /. . (* + * + *)

® : /. . (* + )

: - / . ()

®: /. ., /. ., /. ., - /., - /., . ..

: .

®: . .. (*, . ®)

®: . .. (*, . ®)

®: /. . (STADA CIS)

®: .

: . ( )

: ( )

® 0,1 : . () ( )

® : /. . () ( )

: /. . ( + * + + )

: /. . ( + + )

®: - /. ( -2b )

: . /- /. . . ( -2b )

: - /. ( *)

®: /. . (*)

®: . .. (*, . ®)

®: . /. , . - /., . .., . ... (* + *, . , ®)

®: . - /. (*, . ®)

: . /. , ., . (*, . ®)

®: ., . (*, . ®)

®: . (* + *)

®-: . /- / / . (* + *)

: . /. , ., . /- / / ., . /- / ., . /. , . (*)

-: . /- / / ., . /- / / ., . /- / ., . (*)

®: .

®: . ( B* + *)

B: . /- /., /. . ( B*)

: . /.

: . /.

®: . (*) (Bayer Schering Pharma AG)

® : - / . . (*) (Bayer Schering Pharma AG)

®: . ... (* + *) (Bayer Schering Pharma AG)

: - /. (*)

(): - /.

: . . (*)

: /. . ( )

®: . .. (*, . ®)

®: . ... (*) ( «- »)

®: ., . .. (-- )

®: /. . (* )

®: . ... (* + *, . , ®)

® - : . .

: .

: . ..

®: - / ., . .. (*)

250: . ./. (*)

®: . /- / ., . /. , . - /., . .. (* + *, . , ®)

: /. . .

: . .. (*, . ®, ® )

®: /. ., /. . (*) (BELUPO d.d.)

: /. ., . (*, . )

: /. ., . ... (*) (BELUPO d.d.)

: /. . (*, . )

-: . (*, . )

-®: /. ., . (*, . )

: . . ( )

: .

®: . (STADA CIS)

®: (- [ + ], . ®)

® : . .. (- [ + ], . ®)

®: /. . (*)

:

«»: /. .

: / (esparma GmbH)

: / (esparma GmbH)

®: /. ., . /. . (* + *)

: ., /. ., / (*)

35: . .. (* + *)

®: /. ., /. . (* + *)

®: /. ., /. . (*)

®: /. . (* + )

® : - /. . (* + )

: . (*)

: /. ., . /. . ()

: . - /. (*)

®: (*, . ®)

®: /. ., /. . (*) (Bayer Consumer Care AG)

® : /. . (* + *) (Bayer Consumer Care AG)

®: /. ., - /. . ., . . (-) (Egis Pharmaceuticals Plc)

-: .

: .

: . /- ( + )

: /. ., . (*, . ®, ®)

-:

: . .

®: . /. . (- [ + ], . ®)

®: . (- [ + ]) (Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.)

: . . . ( )

1%: /. . (*, . ®)

1%: . /. . (*, . ®)

1%: - /. . (*, . ®)

®: /. ., . /. ., - /. . (*, . ®)

®-1: . /. / . ( *)

®-3: . /. / . ( * + + *)

®-5: . /. / . ( * + )

®: . /- / . ( A- )

® : . ()

®: . .. (*)

®: . - /., . (- [ + ], . ®)

®: - / / . (*)

: /. . (*)

:

: - /. . (*) (Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.)

®: . ... (*)

( ): - / . ( )

: . .. (*)

: . /- /. (*)

®: /. . ( * + * + *)

-: . (*, . )

-: /. . (*, . )

-: . /- /. (*)

-: . (*)

-: . .. (*)

-: . (*, . ®, )

-: . ... (*, . ®, ® )

: - /. . ( *)

: /. ., . (*, . )

®: /. . (*)

®: . (*, . ®, ® )

®: . .. (*) (Astellas Pharma Europe B.V.)

® : . . (*) (Astellas Pharma Europe B.V.)

: /. ., . /- /., . (*, . )

: ()

- : /. . (*)

D3 : - (*)

99: /.

® : . .. ( + , . )

® E: . ( E)

® : . /-

®: . /- /., . .. (*)

®: /. ., /. . ., . . ( -2) ()

®: . /- / / . (*)

- : . .. ./. (Mucos Pharma GmbH & Co.)

: . .. ./. (Mucos Pharma GmbH & Co.)

: /. ., - /. . (-, . ®)

®: /. . . ( )

: . ... (*)

®: . /- / ., . . ( )

-: / .

®: . / . ( )

®: (*)

®: /. . ., - /. ., . . (*) (STADA CIS)

® : . . (*) (STADA CIS)

: . /. ., - /. . (*)

: - /. (*)

: - /. (*)

0,1%: /. . (*)

®: . ./. ( -2b + * + *) ()

® : . ./. ( -2b + ) ()

®: - / / .

: /. ., /. . ( + * + *)

: /. ., . . ( * + * + )

: . . /- . . (------ ----- --)

®: /. . (*, . )

®: /. . ( )

™ ' : .

: . /- / / ., /. ., . / /. . (*)

: (*)

: . .

-® : . . (*, . )

®: . (*)

: /. . (* + *)

: . /. . ( + + *)

®: . . ( )

: . /- / . ( + )

®: . (*) ()

: . ... (*, . ® , ®, )

: . ( )

30%: ()

®: - /. ()

: . (*)

®: . (* )

: . (- [ + ], . ®)

: . /. (*)

: ( + * + [])

-: /. ., /. . (*, . ®)

: . .. (*)

®: /. . (* + *) (Nycomed)

®: /. ., /. ., - /. . (*) (Nycomed)

®: /. ., . (*)

® : , , (Intendis)

: . /- / / . (*)

: ., . . (*)

®: - /. . ( , . ®)

®: - / / ., . (*)

: - /. (*)

-: /. . (*, . ®)

- : /. .

®: /. ., . . (* + *) (STADA CIS)

®: - /. . ., - / . ( ) ()

®: /. . (*)

: /. .

: /. . ( )

®: /. ., /. . (*)

: (* + *)

: /. . ( )

: . ... (* + *) (Bayer Schering Pharma AG)

: , - / / . (*)

®: , . (*)

®-35: (* + *)

®: /. ., - / ., . ., . . (*)

®: . ()

: . /- . (*)

®: - ()

®: , /. . (* + )

®: . /- / / . ( A- )

®: ., . /. , - / . (*, . ®, )

, ™ ' : .

-: . ( *)

: . (*, . ®)

: . (*, . ®)

: /. . (*)

: - /. . ()

: /. .

:

:

:

: . (* + *)

®: /. .

®: . ... (*)

: ., . /. (*)

®: /. ., . . (*) (Egis Pharmaceuticals Plc)

®: - /., . .. (*)

® : . .. . (*)

: . /- /. (*) (Janssen Pharmaceutica)

-™: ., . .. (*, . )

®: . /. , . .. (*)

®: . - /. (*)

®: . /- . ( + *) (Astellas Pharma Europe B.V.)

®: . .. (*)

®: , . ... (*, . ®)

®: , . ... (*, . ®)

®: . (*, . )

®: , , . .. (*) ( )

: . (* )

® : .

® : .

® : .

: /. ., . . (*)

: - / . ( )

: . /- / .

®: - / / ., . ., . . (------ )

®: . .. (*, . )

®: . /- /. (*)

®: . /- / / . ( *)

®: .

: /. ., /. .

:

®: ., . . (*, . ®)

: . (*, . ®)

: /. ., . /. ., - /. ., . . (*)

: - /. . . ( + [ + ])

: - .

: - /. . . ( + [ + ])

®: . . (-, . ®)

®: . () ( )

: /. . .

: - / / . ( )

: . ( *)

: - / . ( )

: /. ., - /. ., . . (*)

: ., /. ., - /. ., . . (*)

: /. . (* + *)

-6: . . (*)

®: /. ., /. ., . /. ., - /. ., /. ., . . (*)

: /. ., . . (*)

: . /- / . (*)

-: .

®: . /. (*, . )

®: (*, . ®)

®: . .. (*) (Nycomed)

: . (* + *)

: . /- / ., . /- / / . (*)

® : /. .

®: . ./.

® : . ... . (*) (Ranbaxy)

®: . /- / . (* + *, . , ®)

®: . (*)

: , . (*)

®: , . (*)

®: , . (*)

: . .. (*, . ® , ®, ® , ®, ® , ®)

®: . .. (*, . ® , ®, ® , ®, ® , ®)

®: , . (*)

: . ... (*, . ® , ®, ® , ®, ® , ®)

: . .. (*, . ® , ®, ® , ®, ® , ®)

®: , . (*)

®: . /- / ., . /- / . (*)

®: . /- / / ., . - /. (*)

®: . /- /., . /. , . .. (*) (Abbott Laboratories)

® : . ... . (*) (Abbott Laboratories)

: . (*)

: ., - / / . (*)

®: . (*)

®: . (*)

: - /., . (*)

- 100: . . (* + *, . -®, -® )

®: . .

: /. ., - /. ., . . (*)

-®: /. . (*)

-: . /. , . (- [ + ], . ®)

250 : . . /- . ()

-2:

: , - /. ( *)

®: - / . (* + * + * + [*], . ®, ®)

®: - /. . (*) (Astellas Pharma Europe B.V.)

: /. . ( + + ) (Merz Pharma GmbH & Co. KGaA)

: . (*)

: /. . (* + *)

: . /- / . ( A- )

®: . ... (*, . ®)

: . ()

: . /- /. (*) (Novartis Pharma)

: . ... (*)

®: /. ., - /. . ( )

®: /. ., /. . (*)

: - / .

-: .

: . /- . (*)

®: . .. (*) (STADA CIS)

: . . ( )

®: /. ., - /. ., /. . (*, . ®, ®)

®: . (*) (Novartis Pharma)

® : /. . (*, . ®, ®)

: . (*, . ®, ®)

®: /. ., /. ., - /. . (*)

® : - /., . ... (*) (Dr. Reddy´s Laboratories Ltd.)

®: /. . ( + *)

®: /. . ( + * + * + *)

: /. . .,

®: . /- / / ., . (*)

®: . /- / / . (*, . )

: . .. (*, . ® , ®, )

®: . . (*)

: . ( + , . )

®: . , ., . , . .. (* + *)

(L-): .

®: . () ()

( ): . ( + )

: . (*, . ®, ® )

: . /- / / . (*, . )

: . /- / / . (*)

® : (Astellas Pharma Europe B.V.)

® ® : (Astellas Pharma Europe B.V.)

®: /. . (* 17-) (Astellas Pharma Europe B.V.)

:

: . ., . (*)

®: . , . (*)

: . /- / / . (*, . )

®: . /- / / ., . ./. (* + ) ( )

®: . (*)

® A: /. . ( + *)

® C: /. . ( + *)

: / (*)

: .

: . .. (*)

: ., . . (* + *)

®: . /. , . /. , . .., . ... (*)

: . .. (*)

®: . /- / / . (*)

: . (Nu Skin Enterprises)

10%: (*)

: . /. , . . (*)

®: . /- / / . (*, . )

: ., - /. (*, . ®, )

®: . /- / . (*)

: /. . ., . ()

0,5 : . ()

: .

: - /. (*) (Medac)

-: . - /., - /., . (*, . )

®: . . (*)

®: /. ., - /., - / ., . .., . ... (*)

: . (*)

-: - /., . (*)

: , (*)

: /. . ()

®: /. ., . . (*)

: /. . (* + *)

®: /. . (*)

®: - /., (*, . ®, )

®: . (*) ( )

: /. . ( + )

®: ., - /. (*, . ®, )

®: /. ., - /. . (*) (Bayer Schering Pharma AG)

® : /. . (* + ) (Bayer Schering Pharma AG)

®: - /., . (*, . ®, )

®: ., . /. ., . , ., . ( )

®: - / . (* + * + * + [*]) (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG)

® : (* + *) (Wörwag Pharma GmbH & Co. KG)

®: - /. . () ( )

®-: /. . . (, . ®)

: , /. .

-® B-: . ... ()

®: /. . (*)

®: . (*)

: . , . ... ( )

: - / . ( )

: - /. (*)

-®: . . (* + *) (Bayer Schering Pharma AG)

-® : . . (* + *) (Bayer Schering Pharma AG)

®: - / . ( )

® , , 0,125  ( ): . .. ./. ( )

: . (*)

™ ' : .

®: - / / . (*)

®: /. ., ., . (*)

®: /. . (*)

: . ., . ., . ... (*)

: - /. . ()

®: , (*)

®: -

®: . (*)

®: . .. (*, . ®, ®)

®: . ... (*) (KRKA)

®: . .. (*) (Ranbaxy)

®: . .. (*, . ®, ®)

®- : . .

®- : . .

®: . (*, . ®, )

™ ' : .

® : /. . (G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG)

: . ., / . . ( )

: ., . ., . ()

®: . (* + *)

: . /. ., /. . (* + *)

: . (*)

: - /. . .

®: . /. . (* + + + *)

®: . .

: .

: . (*, . ® ®)

: . ., . .. (*)

: . .. (*)

®: ., - (*, . ®)

®: . . (*)

®: . . (* + + + *)

®: . /. , , ., . .. (*)

® 750: (*)

: - /., . .., . ... (*)

: - /., . .. (*)

: . .. (*)

: . .. (*)

®: . /- / / . (*, . )

: ., . /. (*)

®: /. . ., - / ., . . ( )

: . ... (* + *) (Hemofarm)

-: /. . (*, . ®)

: . /. . (*, . ®)

: . ( + ) (Merz Pharma GmbH & Co. KGaA)

®: /. . (*, . ®)

: . /. .

®: , . .. (*, . ®)

G : . - /. (*)

®: , . (*)

®: . ( + , . )

-: . - /., . ... (*)

®: /. ., /. . (* + * + *) (Astellas Pharma Europe B.V.)

®: /. ., . ., . .. ./. (*) (Astellas Pharma Europe B.V.)

: /. . (Serumwerk Bernburg AG)

®: , - / / . (*)

: . . /- /. (*)

: . .. ()

: . (*)

: - / ., . ., . . ()

: . ... (*) ( «- »)

-: /. ., - /. . (-, . ®)

: . . (* + * + B)

: . /. . (* + * + B)

®: . /- /. . ., . ./., . ( *) ( )

®: . /. ( ) ()

: /. . (*, . )

: . (*) (Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.)

: ., . /. .

®: /. . .

® : /. . ., . .

: /. ., . /., . (*)

: , . . (*)

®: ., . ( )

G 3 : . /- / . (*)

-: . - /. (*)

®: /. . ., . .

: /. . (* + + * + * + )

: . . (* + + * + * + )

: /. . .

-®: /. . (*) (STADA CIS)

: /. .

: . .

: - /.

-: . (*)

®: /. .

: (*)

: . .. (* + *, . , ®)

: . /- / . (*)

®: . ( + , . )

®: - /. . (*)

: . . (Bayer Consumer Care AG)

: . .. (*, . ®, ®)

C : - /. (* [.. 30000-40000] + )

® 1,2: . /. / . . ( *)

® 2,4: . /. / . . ( *)

0,05 0,1%: /. . (*)

: - . (*)

: . .. (*, . ®, ® )

: . (*)

: . (*)

: . (*)

-®: . /- /. (*)

: - /. (*)

®: . (*)

®: . . /- / ., . .. (*)

: /. . (*)

®: . .. (*)

: . ... (*)

: - /. . ( )

: . /. . (*)

®: - / / . (-2 )

®-: - /. ( -2a, . ®-)

®-: - / . ( -2a) (. - .)

®: . /- / ., . /- / / ., . /- / ., . - /. (*, . )

®: - / .

: . .. (*)

®: . (*) ( )

: . (*)

:

: - /. . . ( )

«- »: . .

®: ., - /. . ., . ./. ( + )

® 1%: . ( + )

®: . - /. (*, . ® ®)

® ®: ., . .

® ®: . . ., - (*) (Novartis Pharma)

: ./ (STADA CIS)

: /. (*)

: - , . . . ()

: . .

®: . (*)

®: . , . (- [ + ], . ®)

: /. . ()

: - /. .

®: . .

: /. ., /. ., /. . ( *)

: /. . ( *)

: /. ., /. ., /. . ( *)

: . (D,L-)

: . .. (*, . ®, ® )

-: . /. ., /. ., . ( *)

: /. ., /. . ( *) (Intendis)

: - /. .

: /. ., /. ., - /.

: . /. / .

®: (*)

: . .. (*, . ®, ®)

®: . .. (*)

-: . .. (*)

: . . /- /. (*)

: . /. . ( + )

-: /. .

®: - / . (*) (Janssen Pharmaceutica)

: (* + *)

: . /. . (*)

10%: /. . (*)

: /. . (Forest Tosara Limited)

: . /- / / ., . - /. (* + * )

®: . /- / / ., . /- / . (* + *)

: . (*)

®: /. . (*)

®:

: . /- / / . (* + * )

® : . (*, . )

®: ., . /- /., . /. , . .. (*, . )

® : . /. (*, . )

®: , . (- [ + ], . ®)

-100: .

: . /- / / . (*)

: . /. , . (*)

®: - / / ., . (*) (Egis Pharmaceuticals Plc)

®: . ... (*) (Egis Pharmaceuticals Plc)

®: - /., . .. (*) ( «- »)

®: - / / ., , . (*)

: . . /- /. (* + *)

® : - /. ., /. . ., . /. (*)

® : /. . . (*)

® : . /- ., - . (*)

: - /., . ... (*)

®: . .. (*)

®: . ... (*)

: . - /., . .. (* + *, . , ®)

: . /- / / . (*)

: . /- / / . (*)

: /. . ( + + + + + + + )

®: . .., . ... (/) (*, . ®)

: /. ., . (*, . ®, ®)

®: /. ., /. . (*, . ®, ®)

: /. ., . (*, . ®, ®)

: . .

®: /. ., /. ., . (*, . ®, ®)

: . /- / / . (*, . )

: /. . (*)

: - / . (*)

: . .. (*)

: . /- / ., . - /. (* + *)

0,00025 : . . ( )

: . . /. (* + *)

®: - / ., -- .

: . .. (*)

: . .. (*)

-®: . .. (*)

-: . . /- /. (*)

®: . /- / / . (*)

: - /. . .

: . /- / / . (*)

: /. . (*) (Intendis)

: /. . (* + *) (Intendis)

®: . .. (*)

: . ... ( *)

®: - / / . (*)

®: . /- / / ., . ... ./. (*)

® 400: . ... . (*)

: /. . (*, . )

®: - / . (* + * + * + [*]) ( . ..)

®: /. ., /. . (* + * + *)

: . (- [ + ], . ®)

®: . /- /. . . ()

®: . /- / / ., . /. , . .. (* + *) (Bagó Group)

®: . (*)

® 450 : . ( )

® : ( )

® : . . ( )

®. : . .

-: . /. ( )

: . - /. (* + *)

®: . .. (*) (Novartis Pharma)

®: . ... (*) (Ranbaxy)

: /. . (*)

®: /. ., (*)

® 24: . . (*)

: . (*)

( ): . /. (*)

®: - / . ( ) ()

®: . ., . .. (*)

: / ( « »)

: / ( « »)

: /. . ( « »)

®: . . (* + *) (Astellas Pharma Europe B.V.)

®: . . (*) (Astellas Pharma Europe B.V.)

®: . ... (*, . ® , ®, )

: . (*, . ®, )

: . (*) (Hemofarm)

®: /. ., /. . ( *)

® : /. . (* + *)

®: ., - / . (*, . ®, )

®: /. . ()

®: . /- / / . (*)

: ., . /- / ., . ( + )

: , . (*)

® : .

® -: .

® : . ( *)

®: . ..

®: . /. , . ... (*) (KRKA)

® : . .. . (*) (KRKA)

®: . (*)

: /. . (*, . )

- , : . .. ( *, . ®)

: /. .

®: . /- /. ( B*)

®: /. ., /. ., . (*) (STADA CIS)

®: . () ()

: . /- . . (*)

0,02 : . /- . . (*)

®: /. ., /. . ( *) (Nycomed)

® : /. . (* + *)

: /. . (* + *) (Nycomed)

: ., . /. , . ... (*) (Hemofarm)

: ., . /. (*, . ®)

® :

®: . ... (* + *)

®: - /. . ( )

1%: - /. . ( )

®: . /- . ( )

: - / . (*)

: . /- / / . (*)

: . /. , . (*)

®-: /. ., /. . (*)

®- ®: /. ., /. . (* + *)

®: - /., . (*)

: . .. (*, . ®, ® )

: . .. (*, . ®)

®: . ... (*, . ®)

®: , . ... (*, . ®)

®: . /- / / ., . /- / . (*)

: . /- / / . (*)

«»: . /- / / . (*)

-: . /- / / ., . /- / . (*)

®: . /. , . (*)

: . /- / / . (*, . )

: . /. , ., . /. (*)

®: . /- / / . (*)

: . - /. (*)

®: . /- / ., . /- / . (*)

®: . /- / ., . /- / . (*)

: . /- / / ., . - /., . . /- /. (*)

®: . /- / / . (*)

®: . /- / / ., . /- / . (*)

: . /- / / ., . /- / . (*)

-: . /- / / ., . /- / . (*)

: . /- / / . (*)

®: . /- / / . (*, . )

®: . /- / / . (*)

: /. . . (Laboratoires Boiron)

: /. . (*, . )

-: . . (*, . ® ®)

: . (*, . ® ®)

: ., - (*, . ® ®)

®: ., - /., . .. ./. ( ) ()

: . /. . ( )

: . .. ( )

®: . - /., - /., . ... (*) (KRKA)

®: - /., . .. (*, . ®, ® )

: - /., . ... (*, . ®, ® )

®: - /., . .. (*, . ®, ® )

: . ... (*, . ®, ® )

: - /., . .. (*, . ®, ® )

: . .. (*, . ®, ® )

: - /. . (*, . ®, ® )

: /. .

®: . .. (*, . ®, ® )

®: - /., . ... (*, . ®, ® )

® : . .. . (*) (Ranbaxy)

® : . .. (* + *) (Ranbaxy)

-: .

: . (*, . )

®: /. ., /. . ()

®: . /- /. (*)

®: . (-3 [20%])

®: . /. ., /. ., . . (*)

®: /. ., . (*, . ®, ®)

®: , /. ., - /. . (*)

: /. . (*)

®: . ... (*) (-)

®: ., - (*, . ® ®)

: ( « »)

: ( « »)

®: . /. / . ( *)

: - /., . ... (*) (Ranbaxy)

:

: /. . (*) (Novartis Pharma)

®: /. . (* + )

®: /. ., , /. . (*)

® : (*)

®: - (*)

: . /- / ., . ... (*)

-: . ( + )

®: . ( )

®: .

: /. ., /. . ., /. . . ( )

: , .

®: - /.

( D2): - . (*)

: . .. ./. (*)

: . . /- /. (*)

®: , . .. (*)

®: , . (*)

®: . (STADA CIS)

® : - / . ()

® : . ()

® : . ( + )

3%: /. . (*)

: - / .

®: . . (*) (Astellas Pharma Europe B.V.)